SKAP ting på nye måter

o

KappLab° Inspirasjon

Vi er en sammenslutning av egne og felles selskaper som benytter kompetanse og infrastruktur til å skape nye løsninger for kunder og i egne interne prosjekter. Ved å kombinere lidenskap, teknologi og vitenskap på nye måter opplever vi å få resultater, svar og nye spørsmål hurtig, og dermed komme videre i innovasjonsprosessen.

o

KappLab° Innovasjon

Vi jobber med prosjekter helt i oppstartsfasen. Før kunden eller vi selv egentlig vet hva vi driver med eller aner hva vi lurer på. Testing og utprøving i mange korte steg gir oss grunnlag for egne meninger, og gjør at vi kommer raskere til praktiske nye løsninger.

o

KappLab° Teknologi

Vi legger det meste av energien vår inn på å ta i bruk ny teknologi på en enkel, rask og helst billig måte. IoT, datamanagement,  sensorer, dataanalyse, 3D-modellering tatt i bruk på konkrete prosjekter.

En kreativ lekeplass på ekte vis

KappLab er et sted der du møter folk med masse erfaring og kunnskap rundt nyskaping og bruk av ny teknologi. Hit kan du med egne ideer og få hjelp til prosjektene dine. Det kan for eksempel være 3D-printing, laserkutting eller programmering. Hos oss er du alltid velkommen til å diskutere nye muligheter, og vi ønsker gjerne å bidra til nye ting.

o